แบตเตอรี่ NiMH สำหรับป้ายไฟทางออก

Model Nominal
Voltage
Nominal
Capacity
Connector
NH1221-1BNP 1 x1.2 V 2100 mAh
NH1221-3B2P 3 x1.2 V 2100 mAh 2 Pins
NH1221-3B4P 3 x1.2 V 2100 mAh 4 Pins
NH1221-4B4P 4 x1.2 V 2100 mAh 4 Pins
ล้างค่า