ไฟฉุกเฉิน Maxbright Downlight แบบ ฝังฝ้า

แบตเตอรี่ 6v.1200mAh สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 9w เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 55w น้ำหนัก 0.95 กิโลกรัม