หัวโคม Dyno (DC input type)

Model Lamp
Rated Power
Input power
Consumption
Rated luminous flux
RL-301D 9 W x 1 lamp 7 W 600 lm x 1
RL-302D 9 W x 2 lamp 14 W 600 lm x 2
RL-401D 12 W x 1 lamp 9 W 700 lm x 1
RL-402D 12 W x 2 lamp 18 W 700 lm x 2
ล้างค่า