หัวโคม Dyno (AC Input type)

Model Lamp
Rated Power
Input power
Consumption
Input Apparent Power Rated luminous flux
RL-301A 9 W x 1 lamp 7 W 10VA 600 lm x 1
RL-302A 9 W x 2 lamp 14 W 16 VA 600 lm x 2
RL-401A 12 W x 1 lamp 9 W 12 VA 700 lm x 1
RL-402D 12 W x 2 lamp 18 W 20 VA 700 lm x 2
ล้างค่า