ไฟฉุกเฉิน Dyno แบบ Downlight (ติดเพดาน)

Model Lamp
Rated
Power
Rated
Backup
Time
Battery Remote
Support
Dimmable
EDL-A-3B09W3K0-N 9 W 2 hrs Nickel Metal
Hydride (NiMH)
3.6 V 2100 mAh
No Yes
EDL-A3B09W3K0-R Yes
ล้างค่า