อ่างล้างตาฉุกเฉิน Speakman SE584

อ่างล้างตา รุ่น SE582 พร้อมแท่นสำหรับติดตั้งบนพื้น