อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบติดผนัง Speakman รุ่น SE580

อ่างล้างตาแบบติดผนังตัว อ่างพลาสติกสีเหลือง พร้อมตารางตรวจเช็คและป้ายสัญลักษณ์