อ่างล้างตาฉุกเฉิน Speakman SE400

อ่างล้างตาแบบติดผนัง ตัวอ่างแสตนเลสแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่