ถังดับเพลิง ชนิดโฟม

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ใช้สำหรับการดับเพลิงประเภท A B C และ K

ล้างค่า