เครื่องดับเพลิง Halotron

  • เป็นสารเหลวระเหย ทดแทนเครื่องดับเพลิงชนิดHALON
  • ได้รับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและสะอาด
  • เหมาะใช้กับอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลต่างๆ
  • ฉีดได้มากกว่า 1 ครั้ง ไม่เกิดสนิม ไม่ต้องทำความสะอาดหลังจากใช้งาน
  • อายุการใช้งานยาวนาน
ล้างค่า