หลอดไฟไล่แมลง Philips FL36W/18/DY

หลอดเหลืองไล่แมลง หลอดไฟสำหรับเครื่องดักแมลง ล่อแมลงให้เข้ามายังเครื่องป้องกันไม่ให้ไปสร้างความสกปรก และรำคาญ

หมายเหตุ : ขายยกกล่องค่ะ ไม่แบ่งขาย 30หลอด/กล่อง